INNOVATIVA

KLIMATSMARTA

FORSKNINGSBASERADE

ODLINGAR I STADSMILJÖ

Vi gör det innovativt


Vi har använt oss av det senaste och bästa inom odlingsvetenskap och har kopplat ihop det med dataövervakning i realtid, klimatskapande teknik och artificiell intelligens.  Allt för att ta fram goda och näringsrika växter på ett klimatsmart och effektivt sätt.

 

Vi övervakar kontinuerligt tillförseln av näring – både makro och mikro - till våra grödor för att ge dem optimala förutsättningar för tillväxt. De växer inte heller i jord eller i material som inte är livsmedelssäkrat.

 

Vår effektiva och energisnåla LED belysning har vi utvecklat och kalibrerat till respektive växt för att uppnå optimal fotosyntes. Den anpassade och precisa belysningen resulterar i högre näringshalt och ackumulering av aktiva metaboliter i växterna. Det ger också en större smakupplevelse.

 

Vårt smarta odlingssystem är mycket miljövänligt. Vår lösning är: låg energiförbrukning genom användandet av LED-belysning tillsammans med låg vattenförbrukning genom hydroponi och inga bekämpningsmedel. Tillsammans med odling inomhus i ett rent och slutet system nära konsumenterna begränsar vi också behovet av transporter