Våra värderade

PARTNERS

SLU Holding


Är ett bolag som främja företagsidéer som sprungit ur forskningen på Sveriges Lantbruksuniversitet. Även delägare i Grönovation AB.

www.karolinaventures.se

In-Nordic


Agerar som mäklare mellan kinesiska investerare och svenska start-ups och hjälper svenska företag som vill in på den kinesiska marknaden. Även delägare i Grönovation AB.

www.in-nordic.com

Green Innovation Park


 Vår partner där vi träffar likasinnade forskare och entreprenörer och där vi hämtar inspiration. Det är en av de mest intressanta mötesplatserna i Sverige när det gäller att träffa personer som ligger i framkant av den gröna revolutionen.

www.karolinaventures.se

Vill du också samarbeta med oss?


Vårt företag är under startk utveckling. Våra intressenter finns både i Sverige och utomlands. Om du är intresserad av våra växter eller vår smarta produktionsteknik, är du välkommen att kontakta oss. Karolina Ventures


Investerar eller hjälper till att hitta investerare till start-ups som är nära kopplade till universitetens innovationsmiljöer. Även delägare i Grönovation AB.

www.karolinaventures.se


Grönsakshallen Sorunda


Är Sveriges största färskvarugrossist som vi arbetar tillsammans med sedan slutet av 2019.

www.gronsakshallen.se